Gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dierenasiel Ganzeweide vzw respecteert en gaat zorgzaam om met de privacy van elk lid, gewezen-huidig of toekomstige eigenaar van een dier opgevangen in het dierenasiel, klant of bezoeker van haar website, vrijwilliger of personeelslid. Al uw gegevens die u op onze website ingeeft of meedeelt in of aan het dierenasiel worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt contact opnemen via 058 31 40 08 of via Langeleedstraat 12, B-8670 Koksijde of per mail.
Bij een informatie-aanvraag al of niet via de website vraagt Dierenasiel Ganzeweide vzw u een minimum aan persoonsgegevens om met u contact te kunnen opnemen (naam, voornaam, volledig adres, e-mailadres).

Bij opname, ophalen of adoptie van een dier vraagt Dierenasiel Ganzeweide vzw u het strikte minimum aan persoonsgegevens die nodig zijn om u, met uw identiteitskaart, te identificeren. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt : naam, voornaam, geboorteplaats en –datum, volledig adres, telefoon en/of gsm-nummer en uw e-mailadres.

De registratie van uw hond verloopt, via DogID, op basis van het chipnummer. De registratie van uw poes, via CatID, gebeurt op basis van uw rijksregisternummer.

Uw persoonsgegevens, met uitzondering van het rijksregisternummer, worden door Dierenasiel Ganzeweide vzw in een bestand opgenomen, om u te kunnen informeren over onze activiteiten in het kader van de doelstellingen van de vereniging.

Dierenasiel Ganzeweide vzw stelt zich met de huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens. U kunt uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Dierenasiel Ganzeweide vzw uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. U kunt op elk moment vragen om de gegevens uit het bestand te verwijderen. Zolang de gegevens gekoppeld zijn aan een huisdier zullen deze pas verwijdert worden, na het voorleggen van het bewijs dat betreffend dier of dieren overleden zijn. Tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden kunt u zich kosteloos verzetten.

Dierenasiel Ganzeweide vzw, Langeleedstraat 12 te 8670 Koksijde – secretariaat@ganzeweide.be
– Telefoon 058 31 40 08 – Erkend dierenasiel HK 30305292 – BTW: BE 0418 532 432 –