Meter of peter van het dierenasiel ?

Meters en peters van Dierenasiel Ganzeweide helpen de dagelijkse kosten in het dierenasiel dragen. De meters en peters dragen dus bij aan de exploitatie van het dierenasiel.

Het dagelijks budget van het dierenasiel is heel divers en wordt wel eens onderschat. Denk maar eens aan de kosten voor de voeding, verwarming, dierenarts, personeel, btw tarieven, verplichting tot identificatie en registratie, enz., … .

Het kosten delend project spreekt veel leden en sympathisanten aan en zij zijn bereid om op maandelijkse basis een bijdrage te storten naar Dierenasiel Ganzeweide. De instap naar meter- of peterschap bedraagt minimum 12,50 euro per maand of minstens 150 euro per jaar.

Meters en peters ontvangen voor hun gift een fiscaal attest (als het bedrag, volgens tijdstip van opstart van de doorlopende opdracht - op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt). De meters en peters vinden in de adoptiezone voor de honden hun namen terug op een zeer prachtig  paneel. Vier maal per jaar, verschijnt in het ledenblad 'Ganzeweide', een lijst van alle meters en peters.

Is het meter- of peterschap iets voor u?

Hieronder kunt u een document voor de opmaak van een doorlopende opdracht downloaden. Gewoon invullen en

  • ofwel opsturen naar Dierenasiel Ganzeweide vzw (Langeleedstraat 12 te 8670 Koksijde)
  • ofwel afgeven aan uw financiële instelling.

 

nl-081615.pdf

Beste dank

 

De naam en de woonplaats van al de meters en peters van Dierenasiel Ganzeweide krijgen een prominente plaats in de adoptiezone honden.

 

Ter gelegenheid van het opendeurweekend kreeg de voorzitter van Dierenasiel Ganzeweide de kans om het belang van de meters en peters toe te lichten aan Ben Weyts, Vlaams Minister van Dierenwelzijn.

dierenasiel ganzeweide