Evenementen

Tweedehands honden een eersteklas kans geven !

Tweedehands honden een eersteklas kans geven !

Op vrijdag 3 juni 2016 heeft een publiek van een vijftigtal deelnemers genoten van de boeiende lezing van ervaringsdeskundige Ine Soenen.

De toehoorders – leden van de Hondenschool De Westhoek, personeel en vrijwilligers van Dierenasiel Ganzeweide, adoptanten van een asielhond en andere geïnteresseerde hondenliefhebbers – kregen zeer nuttige informatie over het gedrag van de hond en het ‘lezen’ van dit gedrag. Deze kennis werd in het bijzonder toegespitst op de asielhond, met het doel de hond te begrijpen, problemen te herkennen/beperken, en het verblijf in het asiel en de adoptie door een nieuwe baas optimaal te laten verlopen.

De minimale voorwaarden voor het welzijn van de asielhond (kennel met daglicht en buitenloop, dagelijks uitlaten, contact met mensen en spelgelegenheid) zijn gericht op het voorkomen van trauma en gedragsproblemen veroorzaakt door chronische stress.

Ine leerde ons dat het gedrag van de hond een communicatiemiddel is waarbij de hond zijn reacties op stimuli en prikkels toont. Het gedrag kunnen we begrijpen (=‘lezen’ van de hond) door het interpreteren van het totaalbeeld, het geheel van alle gedragselementen (ogen, oren, bek, staart, pels, lichaamshouding, spierspanning). Gedragselementen met een gemeenschappelijk doel/oorzaak vormen samen een gedragssysteem (vb. voeding, bescherming, rust en beweging, sociaal gedrag,..). Prikkels uit de omgeving leiden tot een respons = gedrag. Wanneer de hond gelijktijdig meerdere prikkels krijgt die leiden tot onverenigbare gedragssystemen, dan zal conflictgedrag ontstaan. Wanneer de hond het innerlijk conflict niet kan oplossen zal chronische stress ontstaan, dat kan leiden tot gezondheidsproblemen en/of gedragsafwijkingen.

De interactieve lezing werd geïllustreerd met tal van foto’s van hondengedrag. De toehoorders werden actief betrokken bij het onderwerp en aangespoord om mee te werken bij het interpreteren van de voorgestelde situaties.

De spreekster gaf ons verder een procedure voor gedragstesten voor de asielhond en zijn eventuele nieuwe baas. Tot slot werd de opgedane theoretische kennis toegepast in het lezen van 2 honden die in het publiek aanwezig waren.
Het was voor mij een leerrijke avond en de enthousiaste reacties van mijn collega’s uit het dierenasiel toonden ook hun appreciatie voor deze interessante lezing. Als vrijwilliger (3 jaar in Ganzeweide) kreeg ik een beter inzicht in het hondengedrag en het ontstaan van probleemgedrag; Ine gaf me zeer interessante tips en weetjes die me zullen helpen in de verzorging en de omgang met de honden. Voor elke toehoorder, zij het dierenverzorger, vrijwilliger, adoptant of hondenbaasje, was de voordracht een bron van informatie die de zorg voor onze (asiel)honden zeker ten goede zal komen. En daar is het ons toch om te doen, nietwaar?

Auteur : Viviane Maes (vrijwilliger Dierenasiel Ganzeweide vzw)