Donateur lidmaatschap

Het donateurslidmaatschap startte in de loop van 2014 en dit exclusief voor giften die onmiddellijk ten goede komen van het bouwproject van Dierenasiel Ganzeweide. Als donateur steunt u dus rechtstreeks de bouw van het nieuw dierenasiel.

Na een aantal gesprekken met kandidaat donateurs selecteerde het dierenasiel de mogelijkheden waarop uw naam als donateur gemakkelijk en duurzaam kan worden op aangebracht. Het donateurschap voor het kabinet dierenarts (10.000 euro) is niet meer mogelijk, daarvoor kon Dierenasiel Ganzeweide twee giften van 5.000 euro in ontvangst nemen.

Veel steunende leden wensen wel iets extra's te doen, meer dan het fiscaal aftrekbaar bedrag maar toch niet in de grootorde van het donateurschap. Ter gelegenheid van het eerste opendeurweekend (juni 2015) werd daarom de sponsoring van lopende meters omheining voorgesteld. Het project om lopende meters van de omheining te sponsoren – met vermelding van uw naam op de palen – vinden velen een haalbaarder alternatief. De totale omheining zal zo'n driehonderd meter lang zijn en intussen is er al sponsoring binnen voor ruim 120 meter. Dierenasiel Ganzeweide dankt de vele donateurs voor het vertrouwen in de vereniging want met dit resultaat is het duidelijk dat alles in de goede richting gaat.

 

Omheining

Na het opendeur- weekend startten de werken rond het dierenasiel.

Het niveau van de grondlaag tussen en naast de gebouwen zal iets verhoogd worden. Met klinkers worden een aantal voetpaden aangelegd en in de open ruimte tussen de gebouwen komt een bloemenweide.

Het meest dringende om het dierenasiel veilig te kunnen uitbaten, is wel de 300 meter omheining rond de gebouwen. Links van de gebouwen komen ook twee speelweiden voor de honden. 

De omheining gaan wij grotendeels met onze vrijwilligers plaatsen en iedereen kan, met een blijvende herinnering, een bijdrage leveren om dit te realiseren.

Eén lopende meter kost 75 euro EN voor elke meter waarvoor het dierenasiel een gift ontvangt komt, op de verticale palen van de omheining, een vermelding met de naam en woonplaats van de schenker te staan

Wie interesse heeft vindt hieronder een link naar het formulier "mijn meter omheining". Voor extra vragen kunt u terecht in het dierenasiel.

Omheining

Sponsoring omheining

Dierenverblijven

Poezen zijn heel delicate dieren om op te vangen in het dierenasiel. Het is belangrijk om alle stresstoestanden te vermijden en onderlinge besmetting te voorkomen.

Dierenasiel Ganzeweide opteerde dan ook voor de realisatie van 3 kattenkamers met elk 9 individuele kattenverblijven. Als donateur is het mogelijk  om de aankoop van een kattenverblijf te sponsoren.

De opvang van honden is minder delicaat zodat zowel de quarantaine als de permanente opvang kan gebeuren via hondenrennen met een binnen en buitenbeloop. In de binnenruimte is een ligplank voorzien. De doorgang naar buiten kan met een geïsoleerde schuif afgesloten worden, daarnaast zijn ook windflappen voorzien zodat de koude buiten kan gehouden worden.

De buitenren is gericht naar het zuid-westen en deels overdekt zodat de honden van regen geen last hoeven te hebben.

Voor de sponsoring van een katten- en/of hondenverblijf vindt u hierna een formulier. Met uw vragen kunt u steeds terecht in het dierenasiel.

Dierenverblijven

Donateurschap

Bedrijfsdeur

De isolatienormen voor een nieuw dierenasiel zijn even streng als deze voor een woonhuis. Tevens dient de zone waar mensen werken voldoende geventileerd te worden, zodat Dierenasiel Ganzeweide op zoek diende te gaan naar toegangsdeuren en ramen die voldoen aan al deze eisen.

Er is gekozen voor deuren die ook gebruikt worden in de voedselindustrie, heel vaak als toegang voor een koelruimte of in een fabriekshal.

De combinatie van de kwaliteitsvolle bedrijfsdeuren met een inox afwerking van de deurlijsten zorgen achteraf voor een minimum onderhoudskost.

Voor de sponsoring van een bedrijfsdeur vindt u hierna een formulier. Wenst u extra informatie dan kunt u terecht in het dierenasiel.

Bedrijfsdeur

Donateur bedrijfsdeur