Verwaarloosde dieren !

Kan het dierenasiel zelf optreden ?

Het dierenasiel beschikt niet over de bevoegdheid om dieren in beslag te nemen of controles ter plaatse uit te voeren. Dit is een taak voor de Dienst Dierenwelzijn of de politie.

In beslag genomen dieren worden door de Dienst Dierenwelzijn tijdelijk ondergebracht in het dierenasiel.

Binnen een redelijke termijn zal de dienst oordelen over de eventuele definitieve toewijzing aan het dierenasiel. Indien er een kans moet gegeven worden aan het baasje om zijn dieren toch terug te krijgen, dan zullen hierover de nodige afspraken worden gemaakt.

 

Verwaarloosde of mishandelde dieren

Als je er getuige van bent, van een dier dat verwaarloosd of mishandeld wordt, dan kan je dat melden bij de dienst Dierenwelzijn.

Als je de eigenaar van het dier niet kent, kan de dienst Dierenwelzijn niet optreden. In dergelijk geval moet je contact opnemen met de politie die de eigenaar zal opsporen. Ook bij dringende situaties, neem je best contact op met de lokale politie die meteen kan optreden.

Discretie wordt verzekerd maar weet dat anonieme klachten niet  worden behandeld.

In beslag genomen dieren krijgen een tijdelijke opvang in het dierenasiel gelegen nabij de plaats van de vastgestelde inbreuk. Enkel in dossiers waarbij het aantal dieren de opvangcapaciteit overtreft, wordt gerekend op de solidariteit onder de dierenasielen om een spreidingsplan uit te werken.
 

dierenasiel ganzeweide