Adoptiebijdrage

Hoe bepaalt het dierenasiel de kostprijs voor een adoptie ?

De adoptiebijdrage zal nooit afhangen van het ras, geslacht, kostprijs van de verzorging in het dierenasiel noch duurtijd van het verblijf. Bij Dierenasiel Ganzeweide is een vaste prijs bepaald voor de adoptie van een hond of poes, voor de andere huisdieren neemt u best contact op met het dierenasiel. Wel heeft de leeftijd een invloed op de adoptiebijdrage, hoe jonger de dieren zijn hoe duurder de adoptie. Toch logisch dat bij een adoptie van een senior-dog de prijs beduidend lager mag zijn dat voor een pup!

Tijdens de opvang van de dieren is het vaak zoeken naar de medische voorgeschiedenis van deze huisdieren. Vaak worden dieren geadopteerd met een 'medisch profiel' maar dit zal altijd meegedeeld worden bij de adoptie. Indien de medische zorgen voor geadopteerde dieren hoog blijven zal hiermee rekening gehouden worden bij het bepalen van de adoptiebijdrage. Indien er na de adoptie toch een eerder ongekend medisch probleem zou opduiken dan wordt aan de adoptant gevraagd onmiddellijk het dierenasiel te contacteren en in overleg met de dierenverzorger(s) naar een oplossing te zoeken. Hierbij is het mogelijk dat beslist wordt om op consultatie te gaan bij één van de dierenartsen van het asiel.

 

Hond

Alle honden die ter adoptie worden aangeboden zijn medisch gescreend en kregen bij de consultatie door de dierenarts de nodige vaccinaties. Als bijlage aan de adoptieovereenkomst ontvangt de adoptant alle gegevens die tijdens de opvangperiode in het medisch logboek zijn genoteerd.

De dierenverzorger zal u de nodige informatie verstrekken over de voeding van de geadopteerde hond. Om enige stabiliteit in de voeding te behouden ontvangt u bij de adoptie een gewenningspakket dierenvoeding.

De adoptiebijdrage voor een hond bedraagt all-inclusief 300 euro (identificatie, registratie, gewenningspakket en vaccinatie exclusief rabiës).

Voor honden OUDER dan 12 maanden is de adoptiebijdrage = 200 euro

Voor echte senioren en honden met een medisch probleem wordt, afhankelijk van de nazorg, een aangepaste adoptiebijdrage voorgesteld.

Hond

Poes

Elke poes wordt bij opname ontwormd, ontvlooid, getest op kattenaids en ingecheckt voor een vaccinatietraject van drie weken. Voldoende tijd om elke kat 2 maal te vaccineren, te chippen en te steriliseren / castreren. Wie een poes in huis heeft, kan al vlug de rekening maken : zonder de voeding en het verblijf varieert de kost van 275 tot 350 euro (kater/kattin) !

Dit doorrekenen aan de adoptant is niet realistisch ... maar dankzij de vele giften en de recyclage van toners kan de adoptiebijdrage verlaagd worden.

De adoptiebijdrage voor poezen bedraagt all-inclusief 225 euro.

Voor poezen OUDER dan 12 maanden is de adoptiebijdrage = 200 euro.

Voor katten met een medisch probleem of van hoge leeftijd wordt een aangepaste adoptiebijdrage voorgesteld.

Poes

Andere huisdieren

Samen met inbeslaggenomen poezen of honden komen al eens andere huisdieren terecht in Dierenasiel Ganzeweide.

Voor dit type van dieren is het publiceren van een adoptiebijdrage te uitgebreid voor de website. Voor elk type van deze huisdieren wordt steeds een aangepaste adoptiebijdrage voorgesteld en zeker afhankelijk van de eventuele nazorg.

 

Andere huisdieren